Training voor leidinggevenden

Om te kunnen leren, veranderen en innoveren in het werk komt er steeds meer aandacht voor wat er tussen mensen gebeurt. De kwaliteit van onze werkrelaties bepaalt grotendeels de kwaliteit van ons werk. We kunnen in ons complexe werk steeds minder terugvallen op vaste structuren, rollen en regels. Werkrelaties zijn nu meer dan ooit een belangrijk houvast. Werkrelaties waarin we ons niet thuis voelen, nodigen eerder uit tot overleven dan tot samenwerking, creativiteit en wendbaarheid. Dat verklaart waarom we in de ene situatie kunnen schitteren en in de andere situatie staan te schutteren. En waarom we soms geen initiatief nemen, ons talent niet inzetten, in patronen verzeild raken en ons niet aan eerder gemaakte afspraken houden, terwijl we dat wel zouden willen. Het helpt dan niet om afspraken opnieuw te maken of mensen en groepen weg te zetten als incompetent of onbetrouwbaar. Het antwoord ligt meer besloten in het versterken van onze werkrelaties.

Goede werkrelaties hebben te maken met de mate waarin we relevante informatie op tafel leggen, de vrijheid om verschil van mening te hebben en de kracht om de spanning van het onbekende aan te gaan. Zo kunnen we elkaar beter maken en betekenisvol bijdragen aan ontwikkeling en innovatie.

De inzet van JenV voor een rechtvaardige en veilige samenleving speelt zich af in een complexe en turbulente tijd. De overheidsprocessen staan onder druk en de relatie met de burger, de samenleving ligt onder een vergrootglas. We werken met verschillende personen en partijen aan onoverzichtelijke vraagstukken. Daarbij werken we in wisselende teams, vanuit wisselende rollen. Het wordt steeds onduidelijker wie en wat de organisatie is, wat de grenzen zijn en wie er wel en niet bij hoort. We weten minder goed waar we lid van zijn en wat ons lidmaatschap voorstelt. Niemand heeft het totale overzicht en er is weinig wat we zeker kunnen weten. Hoe kunnen we leren en samenwerken in een onvoorspelbare omgeving?

Sluit aan bij de kernwaarden: mensgericht, verbindend en integriteit.

Vorm geven aan de visie op publiek leiderschap waarbij leiderschap niet meer gaat om bepalen maar om het faciliteren en stimuleren van een gedeeld proces waarin de juiste spelers per vraagstuk met elkaar grensoverschrijdend betekenisvol samenwerken.

Achtergrond

Docent

Ina Ahuis | LinkedIn

Uitvoering

Fysiek

Tijdsduur

2 dagen van elk 7,5 uur

Data en inschrijven

Inschrijven voor module maandag 17 en dinsdag 18 juni 2024
Inschrijven voor module maandag 11 en dinsdag 12 november 2024