Leiderschap en Organisatieontwikkeling

Voor (informele) leidinggevenden en medewerkers van JenV. 
Uitgangspunt is het Kompas van leiderschap van Mark Frequin.

Je ontwikkelt een concreet handelingsrepertoire en leert te navigeren binnen de 5 dimensies van het kompas om het goede te doen in het belang van de samenleving. Kies uit onze programma’s en vul steeds meer dimensies van jouw kompas.

Het aanbod van de JenV Academie ligt in het verlengde van het rijksbrede onderzoek Verder met Publiek Leiderschap door Mark Frequin en het Leiden Leadership Centre. Daarin gaat leiderschap niet meer om ‘bepalen’, maar om ‘faciliteren’. De JenV Academie omarmt deze visie. Lees meer over deze visie in hoofdstuk 3.5.

Sociale veiligheid is de voorwaarde voor leren en ontwikkelen binnen deze dimensies. Alle programma’s leveren een inhoudelijke bijdrage om de sociale veiligheid binnen JenV te vergroten.

Kompas van Leiderschap