Vakmanschap

Ambtelijk vakmanschap is een denk- en werkkader om publieke waarden handen en voeten te geven in het dagelijkse werk. Bij JenV verstaan we eronder dat de JenV’er kwalitatief goed werk levert. Dit betekent opgavegericht werken, sturen op de lange termijn en openstaan om te leren. En vakkundig zijn in je rol en taak, binnen de spelregels, normen en waarden van de democratische rechtsorde. Werken aan de bedoeling zoals we dat als land en gemeenschap hebben afgesproken. Kortom, professioneel je werk doen! In de programma’s en modules kan je werken aan jouw professionele ontwikkeling of het versterken van je vak.