Werkwijze

Wij ontwikkelen een leeraanbod dat aansluit bij leer- en ontwikkelvragen die specifiek zijn voor JenV, en doen dat in co-creatie met andere leerinstituten en kennisinstellingen. We delen kennis en brengen nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand. Met ons JenV-maatwerk onderscheiden we ons van het leeraanbod vanuit het Rijk en de markt.